Otvoren poziv u okviru programa Horizont Evropa - Pragmatic clinical trials on minimally invasive diagnostics (RIA)

Poziv: HORIZON-MISS-2023-CANCER-01-03

Rok za prijavu: 12. april 2023. godine

Tema: Iako su inovacije u oblasti istraživanja raka stvorile nove mogućnosti lečenja, pacijentima sa rakom širom Evrope je potreban pristup dijagnostičkim intervencijama koje su usmerene na pojedinačne pacijente i nisu invazivne u velikoj meri, pogotovo imajući u vidu sve veću potražnju i sve veće troškove zdravstvene zaštite u ovoj oblasti. Naročito posle pandemije COVID-19 koja je štetno uticala na kontrolu ove bolesti, ukazala se potreba za različitim kliničkim ispitivanjima koja bi dovela do boljih i pristupačnijih dijagnostičkih rešenja, dostupnih širom evropskih regiona, država članica i pridruženih zemalja. U tom kontekstu,  zdravstveni radnici i akademska zajednica mogu proceniti kako najbolje izvesti i primeniti minimalno invazivne dijagnostičke intervencije zasnovane na kliničkim dokazima dobijenim iz pragmatičnih kliničkih ispitivanja.

Minimum konzorcijuma:

  • Najmanje tri institucije iz država članica EU ili HE pridruženih zemalja. Minimum jedan partner mora biti iz države članice EU (Research and Innovation Actions).

Budžet projekta: 6-8 miliona EUR

Budžet poziva: 43 miliona EUR

Korisni linkovi: