Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа - Pragmatic clinical trials on minimally invasive diagnostics (RIA)

Позив: HORIZON-MISS-2023-CANCER-01-03

Рок за пријаву: 12. април 2023. године

Тема: Иако су иновације у области истраживања рака створиле нове могућности лечења, пацијентима са раком широм Европе је потребан приступ дијагностичким интервенцијама које су усмерене на појединачне пацијенте и нису инвазивне у великој мери, поготово имајући у виду све већу потражњу и све веће трошкове здравствене заштите у овој области. Нарочито после пандемије COVID-19 која је штетно утицала на контролу ове болести, указала се потреба за различитим клиничким испитивањима која би довела до бољих и приступачнијих дијагностичких решења, доступних широм европских региона, држава чланица и придружених земаља. У том контексту,  здравствени радници и академска заједница могу проценити како најбоље извести и применити минимално инвазивне дијагностичке интервенције засноване на клиничким доказима добијеним из прагматичних клиничких испитивања.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ (Research and Innovation Actions).

Буџет пројекта: 6-8 милиона ЕУР

Буџет позива: 43 милиона ЕУР

Корисни линкови: