Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа - Tackling European skills and labour shortages (RIA)

Позив: HORIZON-CL2-2023-TRANSFORMATIONS-01-07

Рок за пријаву: 14. март 2023. године

Тема: Исходи пројеката би требало креаторима политика да обезбеде скуп података који дају преглед о недостатку вештина и радне снаге на европском нивоу. Грађанима и креаторима политика треба омогућити приступ поузданим индикаторима за Европу о недостатку вештина и радне снаге, упоредивим у различитим земљама. Такође, потребно је обезбедити креаторима политика одрживе путеве за смањење недостатка вештина и неусклађености вештина.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или земаља придружених ХЕ програму. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ (Research and Innovation Actions).  

Буџет позива: од 2 до 3 милиона ЕУР

Буџет пројекта: 9 милиона ЕУР


Корисни линкови: