Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа - Re-visiting the digitisation of cultural heritage: What, how and why? (RIA)

Позив: HORIZON-CL2-2023-HERITAGE-01-03

Рок за пријаву: 14. март 2023. године

Тема: Очекивани исходи су:

  • Повећано критичко разумевање потенцијала, могућности, препрека и ризика дигитализације културног наслеђа.
  • Истраживања и препоруке и/или методе засноване на знању о томе како европски сектор културне баштине може боље управљати дигитализацијом својих колекција, укључујући постављање приоритета, осигурање тачности контекста предмета и гарантовање дугорочне трајности дигиталних предмета.
  • Мреже или оквири који подржавају сектор културног наслеђа да на најбољи начин искористи дигитална средства, предности дигиталне транзиције и избегне замке.
  • Допринети европским институцијама културног наслеђа да ојачају своје дигиталне капацитете, и да у потпуности искористе могућности дигиталног културног наслеђа.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или земаља придружених ХЕ програму. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ (Research and Innovation Actions).  

Буџет позива: од 3 до 4 милиона ЕУР

Буџет пројекта: 12 милиона ЕУР


Корисни линкови: