Otvoren poziv u okviru programa Horizont Evropa - Cultural heritage in transformation – facing change with confidence (RIA)

Poziv: HORIZON-CL2-2023-HERITAGE-01-04

Rok za prijavu: 14. mart 2023. godine

Tema: Kao i kultura i društvo, kulturno nasleđe je podložno stalnim promenama. Kulturno nasleđe, u rasponu od materijalnog do nematerijalnog, od narativa i praksi do spomenika, pejzaža i objekata, neprekidno se stvara, razvija, uništava, reinterpretira i ponovo vrednuje. Kako bi se išlo u korak sa modernim promenama, projekti u okviru ovog poziva bi trebalo da ostvare ishode koji podrazumevaju najpre potpunije i šire razumevanje prirode kulturnog nasleđa koje se stalno menja i način na koji se to razumevanje može efikasno podeliti sa građanima. Takođe, potrebno je i da ostvare i metode podržane dokazima, testirane u malom obimu, a koje primenjuju dublje razumevanje transformativne prirode kulturnog nasleđa u cilju pomoći građanima da se sa većim poverenjem suoče sa sadašnjim i budućim društvenim transformacijama, promenama i poremećajima.

Minimum konzorcijuma:

  • Najmanje tri institucije iz država članica EU ili zemalja pridruženih HE programu. Minimum jedan partner mora biti iz države članice EU (Research and Innovation Actions).  

Budžet poziva: od 2 do 3 miliona EUR

Budžet projekta: 9 miliona EUR


Korisni linkovi: