Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа ‒ Innovative solutions for cost-effective decarbonisation of buildings through energy efficiency and electrification (IA)

Рок за пријаву: 20. април 2023. године

ИД позива: HORIZON-CL5-2023-D4-01-05

Тема: Очекивани исходи су:

  • Повећана примена првог принципа енергетске ефикасности у изградњи и реновирању зграда.
  • Повећана декарбонизација тако што ће се потражња за топлотном енергијом у зградама решити електрификацијом.
  • Побољшане енергетске перформансе зграда и (паметно) управљање енергијом, што ће довести до повећане употребе локално произведене обновљиве енергије и локалног складиштења енергије.
  • Повећан број исплативих и комерцијално доступних решења која подразумевају електрификацију као решење за потражњу за топлотном енергијом у зградама, са значајно нижим трошковима по јединици зграде и значајним потенцијалом за масовно увођење у Европи.
  • Побољшана стабилност електричне мреже тиме што ће зграде имати услуге енергетске флексибилности.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ.

Буџет по пројекту: око 12,5 милиона ЕУР

Индикативни буџет за цео позив: 25 милиона ЕУР

Корисни линкови:

Званична страница позива

ХЕ Главни радни програм – Општи увод

ХЕ Главни радни програм – Клима, енергија и транспорт

ХЕ Програмски водич

ХЕ Пример пројектне пријаве (HE RIA, IA)