Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа ‒ Innovative cost-efficient solutions for zero-emission buildings (IA)

Рок за пријаву: 20. април 2023. године

ИД позива: HORIZON-CL5-2023-D4-01-01

Тема: Очекивани исходи су:

  • Повећан број решења и метода за изградњу зграда које ће имати нулту  емисију гасова са ефектом стаклене баште.
  • Повећана продуктивност приликом изградње у поређењу са стандардном праксом.
  • Смањена емитована емисија гасова са ефектом стаклене баште и повећано складиштење угљеника, уз побољшане енергетске перформансе.
  • Побољшан комфор, квалитет ваздуха у затвореном простору и квалитет унутрашње средине за живот.
  • Промоција и повећање свести о најбољим праксама изградње које резултирају нултом емисијом штетних материја.
  • Повећана циркуларност у грађевинској пракси.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ.

Буџет по пројекту: око 5 милиона ЕУР

Индикативни буџет за цео позив: 10 милиона ЕУР

Корисни линкови:

Званична страница позива

ХЕ Главни радни програм – Општи увод

ХЕ Главни радни програм – Клима, енергија и транспорт

ХЕ Програмски водич

ХЕ Пример пројектне пријаве (HE RIA, IA)