Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа: SNS Societal Challenges (CSA)

Рок за пријаву: 25. април 2023. године

ИД позива: HORIZON-JU-SNS-2023-STREAM-CSA-01

Тема: Циљеви овог позива су:

  • Преглед ставова заинтересованих страна о утицају технологија следеће генерације (6G) на друштво и очекивана побољшања у свакодневном животу грађана;
  • Изградња модела прихватања технологије или изградња мапа базираних на резултатима релевантних пројеката;
  • Стварање едукативног материјала (за нестручњаке) који подстиче боље разумевање потенцијалног друштвеног, еколошког и утицаја на јавно здравље 6G и сродних технологија;
  • Креирање догађаја општег јавног информисања и публикације у неспецијализованим медијима, студија, панела грађана, отворених јавних дебата са стручњацима а са циљем бољег разумевања и промовисања бољег прихватања 6G мреже и њених предности;
  • Саветовање за пројектне тимове и друге заинтересоване стране о томе како да подржавају циљеве политике ЕУ, као и постојеће и будуће законодавство ЕУ и смернице за технолошка решења за будући развој мрежа из области паметног умрежавања и услуга. Релевантне области укључују индустријску конкурентност, сајбер-безбедност, приватност, еколошку и климатску акцију, као и здравље.


Минимум конзорцијума:

Најмање једно правно лице из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља (Coordination and Support Actions)

Индикативни буџет за цео позив: 1 000 000 ЕУР

Буџет по пројекту: око 1 000 000 ЕУР

Очекиван број одобрених пројеката: 1

Корисни линкови:

Званична страница позива

Модел пројектне пријаве

ХЕ главни радни програм 2023-2024 – Општи услови

ХЕ главни радни програм 2023-2024 – Општи анекси

ХЕ Програмски водич

Презентација о паушалном моделу финансирања