Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа: Support to reforms of research assessment in the European Research Area (CSA)

Рок за пријаву: 09. март 2023. године

ИД позива: HORIZON-WIDERA-2023-ERA-01-07

Тема: Циљеви овог позива су:

  • Подршка институционалној реформи евалуације истраживања, односно процене истраживачких пројеката, истраживача, истраживачких јединица и истраживачких институција;
  • Повезивање постојећих организација и иницијатива за реформу евалуације истраживања, олакшавање размене информација и међусобног учења и подстицање изградње консензуса међу заинтересованим странама;
  • Добијање препорука за ствараоце политика, организације које финансирају и изводе истраживања, високошколске институције и друге актере истраживања и иновација о томе како најбоље имплементирати институционалне промене у евалуацији истраживања;
  • Проширити европске напоре ка реформи евалуације истраживања на глобалном нивоу и ојачати међународну сарадњу у вези са еволуцијом евалуације истраживача.


Минимум конзорцијума:

  • Најмање једно правно лице из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља (Coordination and Support Actions)
  • Због специфичности теме, правна лица основана у непридруженим трећим земљама и/или регионима (изузетно у овом позиву) могу бити узета у обзир за финансирање од стране Уније.

Трајање: до 36 месеци

Индикативни буџет за цео позив: 5 000 000 ЕУР

Буџет по пројекту: око 5 000 000 ЕУР

Очекиван број одобрених пројеката: 1

Корисни линкови:

Званична страница позива

Модел пројектне пријаве

ХЕ главни радни програм 2023-2024 – Општи услови

ХЕ главни радни програм 2023-2024 – Општи анекси

ХЕ Програмски водич

Презентација о паушалном моделу финансирања