Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа: Development of new approaches to the macroeconomic modeling of research and innovation (CSA)

Рок за пријаву: 09. март 2023. године

ИД позива:  HORIZON-WIDERA-2023-ERA-01-04

Тема: Циљеви овог позива су:

  • Допринос развоју иновативних и интердисциплинарних приступа обликовању политика везаних за истраживање и иновација (Research and Innovation) у Европи;
  • Боља интеграција активности из области истраживања и иновација у макроекономским моделима, што би требало довести до бољег мерења њиховог утицаја и бољег разумевања канала кроз које истраживање и иновације утичу (директно и индиректно) на Европу;
  • Истраживање нових приступа макроекономским моделима истраживања и иновација који повезују покретаче истраживања и иновација са економским, научним и друштвеним резултатима;
  • Побољшање макроекономског модела за оцену политике истраживања и иновација на различитим варијаблама исхода и на различитим нивоима политика (на нивоу ЕУ, националном и регионалном нивоу);
  • Стварање нових макроекономских модела способних да симулирају економију, са посебним освртом на део за истраживање и иновацију, спајајући истраживање и иновације са одрживим и привредним растом;
  • Креирање потпуно отвореног приступа  моделима, кодовима и базама података, како би се европској научној заједници и широј публици омогућио лак приступ идејама за моделирање.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање једно правно лице из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља (Coordination and Support Actions)

Индикативни буџет за цео позив: 1 000 000 ЕУР

Буџет по пројекту: око 1 000 000 ЕУР

Очекиван број одобрених пројеката: 1

Корисни линкови:

Званична страница позива

Модел пројектне пријаве

ХЕ главни радни програм 2023-2024 – Општи услови

ХЕ главни радни програм 2023-2024 – Општи анекси

ХЕ Програмски водич

Презентација о паушалном моделу финансирања