Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа: Wireless Communication Technologies and Signal Processing (Research and Innovation Actions)

ИД позива: HORIZON-JU-SNS-2023-STREAM-B-01-02

Рок за пријаву: 25. април 2023. године

Тема: Резултати које пројекти треба да остваре су:

  • Успостављање бежичне технологије и система способних да испуне очекиване 6G радио могућности као што су TBps (терабајт по секунди) проток података, sub-ms латенцију, изузетно високу поузданост, масивни mMTC, екстремну енергетску ефикасност и ефикасност спектра, веома високу безбедност и локализацију тачности на нивоу cm у низу фреквентних опсега који се углавном фокусирају на решења до милиметарских таласа;
  • Креирање иновативних RAN решења која подржавају вишепојасни рад, бежично кеширање и интегрисане технике откривања комуникације;
  • Стварање технологије која омогућава подршку новим приступима мобилне комуникације веће ефикасности, као што су умрежавање без ћелија, масивни MIMO, или велике интелигентне површине са способношћу да драстично смање потрошњу енергије и контролишу нивое изложености EMF;
  • Примена и валидација иновативних архитектура заснованих на Аi/ML за контролу адаптивних L1/L2 функција са оптимизованом повратном контролом и операцијама;
  • Проналажење решења која омогућавају читаве нове домене бежичне апликације засноване на интеграцији бежичних комуникација и сензора;
  • Проналажење решења за оптимизацију питања одрживости, укључујући визуелну прихватљивост енергетске ефикасности и минимизирање урбаног визуелног загађења.


Минимум конзорцијума: Најмање три институције из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ (Research and Innovation Actions)

Индикативни буџет за цео позив: 24 000 000 ЕУР

Буџет по пројекту: око 4 000 000 ЕУР

Очекиван број одобрених пројеката: 6

Корисни линкови: