Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа: Microelectronics-based Solutions for 6G Networks (RIA)

ИД позива: HORIZON-JU-SNS-2023-STREAM-B-01-05

Рок за пријаву: 25. април 2023. године

Тема: Очекивани циљеви су:

  • Повећане способности европске микроелектронске индустрије да обезбеди решења за комуникационе мреже и уређаје (изван данашњих 4% глобалних тржишта), у складу са резултатима COREnect (European Core Technologies for future connectivity systems and components);
  • Доступност решења за уређаје на различитим нивоима ланца обраде података уређаја, од обраде основних и мешовитих сигнала до радио фрекфенција и антенског система и разматрање новог спектра који може бити потребан за 6G;
  • Доступност валидираних хардверских решења која се могу користити у контексту стандардизације 6G са јаким партнерством између актера из области микроелектронике и актера из области индустрије комуникација;
  • Доступност отворених решења која могу да подрже даље иновације на било ком нивоу, од крајњих уређаја до основних компоненти 6G мреже;
  • Доступност решења која ће понудити значајно смањење енергије за 6G комуникационе системе;
  • Доступност детаљне карактеристике технологије и подсистема који се могу даље користити из перспективе пуног развоја у оквиру KDT JU, а у погледу материјализације споразума 6G -IA и AENEAS MoU договора.

Минимум конзорцијума: Најмање три институције из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ (Research and Innovation Actions)

Индикативни буџет за цео позив: 15 000 000 ЕУР

Буџет по пројекту: око 5 000 000 ЕУР

Очекиван број одобрених пројеката: 3

Корисни линкови: