Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа: European Excellence Initiative (Coordination and Support Actions).

ИД позива:HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-03-01

Рок за пријаву: 12. април 2023. године

Тема: Позив је настао као одговор на стратегију Европског савета и за циљ има оснаживање установа за високо образовање кроз побољшање глобалне конкурентности и рад на подизању нивоа изврсности у науци. Оно што се очекује од овог позива јесте стварање савеза европских универзитета.

Од пројеката се очекује да допринесу:

 • Успешној институционалној реформи и унапређењу високошколских установа у димензији истраживања и иновација (оснаживање да буду актери промена), кроз интегрисану сарадњу између институција и са другим актерима у локалним екосистемима;
   
 • Интегрисаној култури изврсности у науци и стварању вредности међу високошколским институцијама, са мањим истраживачким институцијама и земљама, посебно у тзв. Widening countries, кроз консолидацију географски инклузивних савеза високошколских институција, постижући дугорочну сарадњу;
   
 • Модернизованој истраживачкој каријери у сектору високог образовања, интероперабилне са другим секторима;
   
 • Убрзанаој дигиталној транзицији истраживања и иновација, димензијама сектора високог образовања у целој ЕРА (European Research Area),
   
 • Повећаној глобалној конкурентности истраживања у високошколским институцијама снажним повећањем критичне масе у смислу усавршавања, стварања знања и циркулације знања у зеленој транзицији и другим кључним областима европске политике као што су европске мисије.


Минимум конзорцијума:

 • Најмање једно правно лице из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља (Coordination and Support Actions).
 • Да би се постигли очекивани исходи, учешће као координатора у позиву је ограничено на правна лица основана у Widening countries, како је дефинисано у уредби ХЕ.
 • Пријаве мора поднети конзорцијум који укључује најмање 3 независна правна лица у 3 различите државе чланице ЕУ или придружене земље ХЕ, од којих је најмање једна основана у земљи која се шири.


Индикативни буџет за цео позив: 54 000 000 ЕУР

Буџет по пројекту: између 2 000 000 ЕУР и 5 000 000 ЕУР

Трошкови за истраживачке и иновационе активности (као што је основно финансирање заједничких истраживачких пројеката, активности повезане са заједничким докторским и постдокторским истраживањима, активности валоризације знања, итд.) не могу премашити највише 20% укупног буџета

Очекиван број одобрених пројеката: 20

Корисни линкови: