Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа: Supporting the fair and just transition from GHG-intensive economies facing challenges towards circular bioeconomy model regions (CSA)

ИД позива: HORIZON-CL6-2023-CircBio-01-10

Рок за пријаву: 28. март 2023. године

Тема: Циљ позива је креирање иновативних решења која би омогућила лакшу зелену транзицију ка моделу циркуларне биоекономије, у регионима у којима ово није заступљено.

Резултати пројекта требало би да допринесу следећим очекиваним исходима:

  • Стварању најбољих широко распрострањених пракси које показују економске, социјалне и еколошке могућности и изазове трансформације привреде са интензивним ефектом стаклене баште ка регионима са моделом циркуларне биоекономије. Неке активности економије које утичу на стварање ефекта стаклене баште су: вађење угља, интензивна пољопривреда као што је сточарство или производња усева, шумарство и рибарство и производња тресета;
  • Оснаживању интеракције и координације између погођених региона европских и земаља придружених програму Хоризонт Европа.

.
Минимум конзорцијума:

  • Најмање 1 правно лице из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља (Coordination and Support Actions).
  • Предлози морају користити приступ са више актера (multi-actor approach, погледати дефиницију у Радном програму).


Индикативни буџет за цео позив: 2 000 000 ЕУР

Буџет по пројекту: oко 2 000 000 ЕУР

Очекиван број одобрених пројеката: 1

Корисни линкови: