Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа: The future of research ethics review in the changing research environments (CSA)

ИД позива: HORIZON-WIDERA-2023-ERA-01-12

Рок за пријаву: 9. март 2023. године

Тема: Како би се подржала ефикасна адаптација рецензије етике еволуцији научног истраживања, поготово у светлу појаве нових области истраживања и нових облика истраживачке сарадње, пројекат у оквиру овог позива би требало да допринесе следећим исходима:

  • Евалуацији ефикасности садашњих приступа рецензији етике обезбеђивапоштовања људских права у развоју дигиталних технологија, промовисања поштовања „дигиталних права“ и „дигиталних принципа“ у контексту истраживања и повезане међународне сарадње и партнерства;
     
  • Развитку нових приступа рецензијама и проценама етике. Фокус пројекта је на развоју система и процедура које промовишу културу етике која има за циљ да подстиче иновације, истовремено подржавајући истраживачку заједницу да операционализује и угради будуће законске оквире ЕУ засноване на људским правима у истраживачке предлоге;
     
  • Бољој информисаности заснованој на етичким процесима при доношењу политичких одлука о употреби нових технологија. Осигурати већу подршку истраживачима при укључивању етичких разматрања у своја истраживања, доприносећи на тај начин заштити људских права и промоцији вредности ЕУ.

 

Минимум конзорцијума:


Индикативни буџет за цео позив: 3 000 000 ЕУР

Буџет по пројекту: 3 000 000 ЕУР

Очекиван број одобрених пројеката: 1

Корисни линкови: