Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа - Integrated assessment of land use and biomass demands to contribute to a sustainable healthy and fair bioeconomy (RIA)

ИД позив: HORIZON-CL6-2023-GOVERNANCE-01-7

Рок за пријаву: 23. март 2023. године

Тема: У складу са приоритетима „Зеленог договора“, амбицијама ЕУ везаним за климу и стратешком визијом биоекономије као економског система који делује у оквиру еколошких и друштвених граница, успешан пројектни предлог у оквиру овог позива имаће за циљ да развије или побољша моделе и алате коришћења земљишта, омогућавајући процене одрживости како би доносиоци политика и одлука, посебно на националном и регионалном нивоу, били боље информисани. Домени у вези са политикама европског „Зеленог договора“ ће имати користи од даље примене и експлоатације података добијених из посматрања животне средине. Боље разумевање, методе и алати за одређивање потенцијала и ограничења земљишта и биомасе треба да допринесу циљевима европског „Зеленог договора“ у погледу климе, биолошке разноврсности, екологије, као и друштва и економије. Пројекат би требало да допринесе и унапређењу знања о развојним путевима политике како би корист климатских и биоекономских решења у оквиру еколошких граница била максимална, и допринела доношењу одлука које ће осигурати кохерентност политике на националном и регионалном нивоу.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ (Research and Innovation Actions)
  • Због специфичности теме, правна лица основана у непридруженим трећим земљама и/или регионима (изузетно у овом позиву) могу бити узета у обзир за финансирање од стране Уније.
  • Предлози морају користити приступ са више актера (multi-actor approach, погледати дефиницију у Радном програму).

Буџет пројекта: око 4 милиона ЕУР

Буџет позива: 4 милиона ЕУР

Корисни линкови: