Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа - Digital technologies supporting plant health early detection, territory surveillance and phytosanitary measures (RIA)

ИД позив: HORIZON-CL6-2023-GOVERNANCE-01-16

Рок за пријаву: 23. март 2023. године

Тема: Циљеви позива су:

  • повећати доступност метода за скенирање биљака, праћење биљних штеточина у великом опсегу и помоћи територијалном надзору и помоћи у благовременом искорењивању или оптимизацији мера сузбијања;
  • побољшати иновативну и економичну интеграцију метода, укључујући мониторинг, даљинску детекцију и мреже замки за штеточине у складу са регулативама ЕУ које утичу на пољопривреду, шумарство, друге активности и подручја (нпр. урбана подручја);
  • подржати територијални надзор здравља биљака и ојачати капацитете за мониторинг, спречавање уласка и ширења биљних штеточина према регулативи ЕУ;
  • подстицати трансдисциплинарну сарадњу у области здравља биљака, науке о животној средини и посматрања земљишта;
  • подржати релевантне политике ЕУ и земаља придружених програму Хоризонт Европа које се тичу здравља биљака.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ (Research and Innovation Actions)
  • Због специфичности теме, правна лица основана у непридруженим трећим земљама и/или регионима (изузетно у овом позиву) могу бити узета у обзир за финансирање од стране Уније.
  • Предлози морају користити приступ са више актера (multi-actor approach, погледати дефиницију у Радном програму).

Буџет пројекта: око 5 милиона ЕУР

Буџет позива: 10 милиона ЕУР

Корисни линкови: