Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа - Data-driven solutions to foster industry’s contribution to inclusive and sustainable food systems (RIA)

ПозивHORIZON-CL6-2023-GOVERNANCE-01-17

Рок за пријаву: 23. март 2023. године

Тема: Пројекти у оквиру овог позива би требало да остваре:

а) већи увид у потенцијал, корист и изводљивост података и технологије које користе приватни сектор заједно са јавним сектором  за покретање одрживе трансформације прехрамбеног система, а уз поштовање релевантних законских и политичких оквира;

б) побољшану транзицију ка одрживој здравој исхрани за све грађане тако што ће користити решења базирана на подацима из прехрамбеног сектора.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ (Research and Innovation Actions)
  • Због специфичности теме, правна лица основана у непридруженим трећим земљама и/или регионима (изузетно у овом позиву) могу бити узета у обзир за финансирање од стране Уније.
  • Предлози морају користити приступ са више актера (multi-actor approach, погледати дефиницију у Радном програму).

Буџет пројекта: око 4 милиона ЕУР

Буџет позива: 8 милиона ЕУР

Корисни линкови: