Otvoren poziv u okviru programa Horizont Evropa – EIC Pathfinder Open 2023

ID pozivaHORIZON-EIC-2023-PATHFINDEROPEN-01-01

Rok za prijavu: 7. mart 2023. godine

Tema: EIC Pathfinder Open obezbeđuje podršku za realizaciju ambicioznih ideja za radikalno nove tehnologije, sa potencijalom za stvaranje novih tržišta i/ili za rešavanje globalnih izazova. Poziv podržava ranu fazu razvoja budućih tehnologija (npr. aktivnosti na niskim nivoima tehnološke spremnosti 1-4).

Minimum uslova za konzorcijum: najmanje tri nezavisna pravna lica osnovana u različitim EU ili pridruženim zemljama, od kojih najmanje jedno mora biti osnovano u državi članici EU.

Uslovi za institucije: pravna lica kao što su univerziteti, istraživačke organizacije, MSP, start-up preduzeća, industrijski partneri

Budžet poziva za 2023. godinu: 179,50 MEUR

Budžet po projektu: do 3 000 000 EUR

Korisni linkovi: