Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа ‒ Screening platform and biomarkers for prediction and prevention of diseases of unmet public health need (RIA)

Рок за пријаву: 15. март 2023. године

ИД позива: HORIZON-JU-IHI-2022-03-01

Тема: Исходи одабраних пројеката у оквиру овог позива треба да буду следећи:

  • Обезбедити пацијентима правовремене и персонализоване интервенције (превенцију, рано лечење, итд.) ради смањења морбидитета и морталитета узрокованих тешким болестима, као и побољшања живота грађана.
  • Обезбедити здравственим радницима приступ платформи за скрининг, клинички валидираним биомаркерима за идентификацију особа у ризику од болести што ће олакшати избор најприкладније превентивне акције.
  • Обезбедити истраживачима нове биомаркере за предвиђање и превенцију како би се омогућио развој сигурнијих и ефикаснијих персонализованих интервенција прилагођених карактеристикама појединца.
  • Обезбедити системима здравствене заштите поуздане доказе како би грађанима пружили ефикасне, превентивне терапијске интервенције.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ.

Буџет по пројекту: од 6 до 8 милиона ЕУР

Очекиван број одобрених пројеката: 3

Корисни линкови:

Званична страница позива

Радни програм – Иновативне здравствене иницијативе

ХЕ Главни радни програм – Здравље

ХЕ Програмски водич

ХЕ Пример пројектне пријаве (HE RIA, IA)