Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа – Hop On Facility

ПозивHORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-06-01

Рокови за пријаву: 28. септембар 2023. године и 26. септембар 2024. године

ТемаHop On Facility предвиђа могућност правних лица из земаља са ниским истраживачким и иновационим учинком да се придруже већ одабраним заједничким истраживачким и иновационим акцијама, уз сагласност одговарајућег конзорцијума и под условом да у њему не учествују правна лица из таквих земаља.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ (Research and Innovation Actions).

Буџет пројекта: 0,10-0,6 милиона ЕУР

Буџет позива: 40 милиона ЕУР

Индикативни број одобрених пројеката: 160

Корисни линкови: