Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа ‒ Revitalisation of European local (rural / peri-urban) communities with innovative bio-based business models and social innovation (RIA)

Рок за пријаву: 23. март 2023. године

ИД позива: HORIZON-CL6-2023-GOVERNANCE-01-5

Тема: Циљеви овог позива су:

  • Остварење већег утицаја иновација на убрзање транзиције са линеарне економије засноване на употреби фосилних ресурса на ефикасне системе који ће бити обновљиви, циркуларни, безбедни по животну средину и базирани на биолошким решењима.
  • Боље информисана јавна свест, управљање, као и друштвене иновације које доприносе смањеној потрошњи ресурса и повећаном капацитету за иновације свих актера, у погледу сектора који су циркуларни и био-базирани, посебно у областима и заједницама којима је потребна ревитализација (фокус на рурална и периурбана подручја).
  • Очекиван је и виши ниво иновативности на локалном нивоу и ангажовање свих актера с посебним фокусом на инклузију угрожених група (модел „социјалног предузећа“ релевантан за угрожене групе становништва).

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ.

Индикативни буџет за цео позив: 5МЕУР

Буџет по пројекту: око 5 милиона ЕУР

Очекиван број одобрених пројеката: 1

Корисни линкови:

Званична страница позива

ХЕ Главни радни програм – Општи увод

ХЕ Главни радни програм – Храна, биоекономија, природни ресурси, пољопривреда и животна средина

ХЕ Програмски водич

ХЕ Пример пројектне пријаве (HE RIA, IA)