Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа ‒ Mapping of longitudinal data and assessment of inequalities in education, training and learning achievements (RIA)

Рок за пријаву: 14. март 2023. године

ИД позива: HORIZON-CL2-2023-TRANSFORMATIONS-01-06

Тема: Циљеви позива су:

  • Мапирати и прикупити постојеће регионалне или националне лонгитудиналне податке који ће омогућити праћење група ученика/студената ради анализе њихових исхода учења и трендова који се односе на неједнакости у образовању.
  • Обезбедити креаторима политика анализу доступне литературе и избор техника које се користе за процену неједнакости у образовању, обука и постигнућа у учењу.
  • Идентификовати интервенције које могу компензовати неједнакости у исходима учења на основу анализе прикупљених лонгитудиналних података.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ.

Индикативни буџет за цео позив: 9МЕУР

Буџет по пројекту: од 2 до 3 милиона ЕУР

Очекиван број одобрених пројеката: 3

Корисни линкови:

Званична страница позива

ХЕ Главни радни програм – Општи увод

ХЕ Главни радни програм – Култура, креативност и инклузивно друштво

ХЕ Програмски водич

ХЕ Пример пројектне пријаве (HE RIA, IA)