Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа - Open source solutions for edge, cloud and mixed model applications to strengthen production and administrative capacities in agriculture (RIA)

Позив: HORIZON-CL6-2023-GOVERNANCE-01-13

Рок за пријаву: 23. март 2023. године

Тема:  Дигиталне технологије и технологије података могу побољшати перформансе одрживости и конкурентност пољопривредног сектора. Још увек постоји низ фактора који ометају усвајање дигиталних технологија од стране фармера, укључујући недостатке у смислу приступачних дигиталних алата, дигиталних вештина, поверења у дељење података, транспарентности у развоју алгоритама, итд. Дигитална решења која поштују open-source принцип могу омогућити снижење цена за дигиталне апликације и побољшати транспарентност услуга заснованим на дигиталним апликацијама.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ (Research and Innovation Actions)
  • Због специфичности теме, правна лица основана у непридруженим трећим земљама и/или регионима (изузетно у овом позиву) могу бити узета у обзир за финансирање од стране Уније.
  • Предлози морају користити приступ са више актера (multi-actor approach, погледати дефиницију у Радном програму).

Буџет пројекта: око 5 милиона ЕУР

Буџет позива: 10 милиона ЕУР

Корисни линкови: