Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа - Efficient trustworthy AI - making the best of data (AI, Data and Robotics Partnership) (RIA)

Позив: HORIZON-CL4-2023-HUMAN-01-01

Рок за пријаву: 29. март 2023. године

Тема: У последње време постоји потреба за методама које оптимизују и смањују количину података, интензитет обраде и операције неопходне за обуку висококвалитетних, поузданих AI система. Као последица тога, потрошња енергије и утицај на животну средину ће такође бити смањени. Предлози пројеката у оквиру овог позива би требало да се баве новим методама вештачке интелигенције и процесима обезбеђивања података за обуку, са циљем да се постигне високо квалитетна и поуздана вештачка интелигенција уз смањену потребу за подацима и њиховом обрадом.

Минимум конзорцијума: Најмање три институције из држава чланица ЕУ или земаља придружених ХЕ програму. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ (Research and Innovation Actions).

Буџет пројекта: 7-9 милиона ЕУР

Буџет позива: 35 милиона ЕУР

Корисни линкови: