Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа - Efficiency and effectiveness of investment in high-quality education and training (RIA)

Позив: HORIZON-CL2-2023-TRANSFORMATIONS-01-05

Рок за пријаву: 14. март 2023. године

Тема: Ефикасно улагање у образовање и обуке на свим образовним нивоима и за све старосне групе је предуслов за унапређење квалитета система образовања и обука, развој инклузивности, побољшање исхода образовања, испуњавање циљева Европског образовног простора, као и за подстицање одрживог раста, побољшање квалитета живота и изградњу инклузивнијег друштва. Међутим, потребно је више анализа како би се утврдило да ли би политике и стратегије представљене у академској литератури биле ефикасне у другачијем локалном контексту. Предлози пројеката стога треба да изаберу релевантне мере или стратегије развоја и да процене њихову ефикасност у погледу унапређења система образовања и обука.

Минимум конзорцијума: Најмање три институције из држава чланица ЕУ или земаља придружених ХЕ програму. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ (Research and Innovation Actions).

Буџет пројекта: 2-3 милиона ЕУР

Буџет позива: 9 милиона ЕУР

Корисни линкови: