Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа ‒ Provide for a strong and sustainable pool of experts for European Standardisation: attract the students of university/HEI (CSA)

Рок за пријаву: 29. март 2023. године

ИД позива: HORIZON-CL4-2023-HUMAN-01-63

Тема:  Циљеви овог позива су:

  • Укључивање знања о стандардизацији у наставне планове и програме универзитета/ВШУ како би се студенти образовали о стандардизацији, привукли будући професионалци који ће допринети стандардизацији, односно изградњи снажног и одрживог фонда европских стручњака за стандардизацију спремних да се баве европском и међународном стандардизацијом;
  • Повећана видљивост стандардизације на европским универзитетима/ВШУ;
  • Више студената на универзитетима/ВШУ компетентних за стандардизацију, а који ће формирати групу професионалаца спремних да допринесу и бране интерес ЕУ у стандардизацији;
  • Више курсева на универзитетима/ВШУ који интегришу садржаје у вези са стандардизацијом и покривају одговарајуће технолошке аспекте, аспекте подршке иновацијама и друштвене аспекте, укључујући потенцијал стандарда за очување основних вредности ЕУ;
  • Повећана видљивост стандардизације на универзитетима/ВШУ кроз „Академске дане стандардизације“ и успостављање Студентског удружења за стандардизацију.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање једно правно лице из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља (Coordination and Support Actions).  

Индикативни буџет за цео позив: 3МЕУР

Буџет по пројекту: од 2.5 до 3 милиона ЕУР

Очекиван број одобрених пројеката: 1

Корисни линкови:

Званична страница позива

ХЕ Главни радни програм – Општи увод

ХЕ Главни радни програм – Дигитално, индустрија и свемир

ХЕ Програмски водич

ХЕ Пример пројектне пријаве (HE RIA, IA)