Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа ‒ The emotional politics of democracies (RIA)

Рок за пријаву: 14. март 2023. године

ИД позива: HORIZON-CL2-2023-DEMOCRACY-01-04

Тема: Пројекти у оквиру овог позива би требало да утичу на доношење одлука у политикама тиме што ће обезбедити бољу информисаност која ће бити утемељена на разумевању интеракција између емоција, личних вредности, идентитета, колективних и индивидуалних искустава и уверења у информисање при одлучивању у политикама и начина на који она утичу на демократско управљање. Требало би и да остваре бољу интеграцију емоционалне димензије политике у политике за неговање и промоцију европских демократија и вредности. Очекивани исходи пројеката треба да буду и повећано поверење у управу тиме што ће више пажње бити посвећено емоционалним потребама грађана и успостављању емоционалних веза приликом развоја политика. Такође, потребно је и унапредити научне доказе добијене из мултидисциплинарних сфера, у вези са новим друштвеним интеракцијама и концептима комуникације за предстојећу еру дигиталних универзума и повезаности стварног и виртуелног живота, те у односу на то изградити сценарије о томе како ово може утицати на демократије и предложити препоруке за политику.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ.

Индикативни буџет за цео позив: 9МЕУР

Буџет по пројекту: од 2 до 3 милиона ЕУР

Очекиван број одобрених пројеката: 3

Корисни линкови:

Званична страница позива

ХЕ Главни радни програм – Општи увод

ХЕ Главни радни програм – Култура, креативност и инклузивно друштво

ХЕ Програмски водич

ХЕ Пример пројектне пријаве (HE RIA, IA)