Отворени позив у оквиру програма Хоризонт Европа ‒ Intelligent data acquisition and analysis of materials and products in existing built works (RIA) (two-stage)

Рок за пријаву: 7. март 2023. године (прва фаза); 5. октобар 2023. године (друга фаза)

ИД позива: HORIZON-CL4-2023-TWIN-TRANSITION-01-11

Тема: Пројекти у оквиру овог позива треба да допринесу бржој и једноставнијој идентификацији, анализи и дигитализацији материјала и производа постојећих изграђених објеката, повећаној понуди секундарних материјала и грађевинских производа који се могу поново употребити, и тиме смањити ресурсни и енергетски интензитет грађевинског сектора. Пројекти, такође, треба да допринесу смањењу грађевинског отпада и отпада насталог рушењем, унапређењу објеката за поновну употребу и поправку грађевинских производа, као и побољшању продуктивности рада.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ.

Индикативни буџет за цео позив: 12МЕУР

Буџет по пројекту: од 5 до 6 милиона ЕУР

Очекиван број одобрених пројеката: 2

Корисни линкови:

Званична страница позива

ХЕ Главни радни програм – Општи увод

ХЕ Главни радни програм – Дигитално, индустрија и свемир

ХЕ Програмски водич

ХЕ Пример пројектне пријаве (HE RIA, IA)