Отворени позив у оквиру програма Хоризонт Европа ‒ Advanced (nano and bio-based) materials for sustainable agriculture (RIA) (two-stage)

Рок за пријаву: 7. март 2023. године (прва фаза); 5. октобар 2023. године (друга фаза)

ИД позива: HORIZON-CL4-2023-RESILIENCE-01-34

Тема: Овим позивом произвођачи агрохемикалија би требало да пољопривредницима обезбеде алтернативне хемикалије и/или материјале на биолошкој бази који ће бити безбедни, одрживи и у складу са релевантним дозволама за пољопривредно-прехрамбено тржиште. Напредни (нано)материјали и/или материјали на биолошкој бази би пољопривредницима требало да пруже алтернативне алате за смањење употребе пестицида и ђубрива, чиме се смањује утицај агрохемикалија на животну средину. Пројекти у оквиру овог позива би требало директно да доприносе релевантним ЕУ стратегијама, подрже очувању биодиверзитета, смањењу загађења земљишта, испуштању токсичних хемикалија и смањењу негативног утицаја на животну средину.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ.

Индикативни буџет за цео позив: 31МЕУР

Буџет по пројекту: од 6 до 8 милиона ЕУР

Очекиван број одобрених пројеката: 4

Корисни линкови:

Званична страница позива

ХЕ Главни радни програм – Општи увод

ХЕ Главни радни програм – Дигитално, индустрија и свемир

ХЕ Програмски водич

ХЕ Пример пројектне пријаве (HE RIA, IA)