Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа - Fostering socio-economic development and job creation in rural and remote areas through cultural tourism (RIA)

Позив: HORIZON-CL2-2023-HERITAGE-01-05

Рок за пријаву: 14. март 2023. године

Тема: Велики део европског културног пејзажа ван урбаних територија је рурални. Културни и креативни туризам, као покретач одрживог развоја, могао би обезбедити видљивост тим руралним културним пејзажима и имати значајан позитиван утицај на ревитализацију руралних и удаљених подручја. То би могло да донесе користи и локалним заједницама, подстакне одрживи развој, отварање нових радних места и социјалну инклузију, промовишући локалну историју и културу (са њеном традицијом, уметношћу и занатима), као и локалну гастрономију и пољопривреду.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или земаља придружених ХЕ програму. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ (Research and Innovation Actions).  

Буџет пројекта: 2-3 милиона ЕУР

Буџет позива: 9 милиона ЕУР

Корисни линкови: