Izložba fotografija prof. mr Milana Aleksića u Univerzitetskoj galeriji

Treću sezonu izložbi u Univerzitetskoj galeriji otvorile su fotografije mr Milana Aleksića, redovnog profesora Filološko-umetničkog fakulteta.

Umetnička praksa Milana Aleksića je prevashodno usmerena ka fotografiji. Izazov i zadovoljstvo upotrebe tog medija se oseća u slobodi paralelnog rada u više različitih modaliteta fotografije koji se međusobno obogaćuju i prepliću. Njegovo interesovanje i pristup se kreće od dokumentarnog (Loše održavanje, Američke ikone) do konceptualnog (Milan Aleksić, Mrtva priroda) sa nejasnom granicom između tih žanrova (Uzorci: Crkve, Najlepše kuće, Stoka). Osnovna briga ostaje o pitanju tradicije protiv inovacije. Radeći između ta dva načina i formiran na nasleđu modernizma, on je naklonjen inovaciji, intuiciji i istraživanju svestan snage vizuelnog nasleđa i procesa oponašanja. Na sreću dijalektika (posebno u fotografiji), obezbeđuje i podseća nas da je sve u stalnom stanju promena, uvek obezbeđujući bar minimalni stepen originalnosti.
Istakavši da je Milan Aleksić jedinstven umetnik za koga je teško napisati kritiku, jer je on sam sebi, upravo svojim delima, najveći kritičar, prof. Vidan Papić otvorio je izložbu fotografija koja će u Univerzitetskoj galeriji biti postavljena do 02. novembra 2012. godine.
Na izložbi je prikazan presek autorovog fotografskog stvaralaštva kroz izbor i prikazivanje radova iz serija: Mrtva priroda; Loše održavanje i Američke ikone. Na ovoj izložbi se prvi put predstavljaju i tri segmenta novih radova iz serije Uzorci: Crkve; Najlepše kuće u Srbiji i Stoka.

Foto galerija: