Јавни позив за пријаву CEEPUS мрежа за академску 2023/24. годину

Централна CEEPUS канцеларија у координацији са Националним CEEPUS канцеларијама земаља учесница програма отворила је позив за пријаву мрежа које ће бити активне у 2023/24. години.

Јавни позив за пријаву CEEPUS мрежа је отворен  до 15. јануара 2023. године, а све установе које у програму учествују морају да приложе нов Letter of Intent.

CEEPUS мреже се одобравају на период од једне академске године, а мреже које су биле активне у претходном периоду потребно је да се пријаве поново, односно да продуже свој рад.

Јавни позив је отворен и за оне установе које по први пут желе да узму учешће у програму, а у том случају заинтересоване установе имају могућност да  се прикључе већ постојећој или формирају нову мрежу, за шта је пожељно претходно искуство и учешће високошколске установе у програму. У CEEPUS мрежама могу учествовати и уже организационе јединице високошколске установе (до нивоа департмана, катедре), а право учешћа у CEEPUS програму имају високошколске установе чији је оснивач Р. Србија.

Мреже формирају најмање три високошколске установе из најмање три земље учеснице програма. Приликом формирања мреже једна установа има улогу координатора читаве мреже и та установа је задужена за подношење пријаве и, у случају да мрежа буде одобрена, и будућу координацију рада мреже, док остале учеснице имају улогу партнера. Свака установа која учествује у раду мреже има свог представника тзв. локалну контакт особу, која је задужена за спровођње CEEPUS активности на тој високошколској установи.

Комплетан текст Јавног позива можете погледати на сајту Фондације Темпус.

Ceepus водич за конкурс 2023/24. можете погледати овде.

Све високошколске установе које учествују у мрежама које су активне у текућој академској години (било да су у улози координатора читаве мреже, било да су у улози партнера), током процеса пријаве мрежа за академску 2023/24. годину, морају приложити нов Letter of Intent.

Чланице Универзитета у Крагујевцу које желе да поднесу пријаву за нову мрежу (у својству координатора мреже) треба да на мејл ceepus@kg.ac.rs  доставе допис упућен ректору Универзитета у Крагујевцу са молбом за пружање подршке оснивању нове мреже (кратак опис мреже и циљева сарадње и предлог координатора мреже, из редова академског кадра).

 

За сва питања у вези са CEEPUS програмом обратити се путем мејла ceepus@kg.ac.rs.