Ступање на дужност ректора и проректора Универзитета у Крагујевцу

На основу Oдлуке Савета Универзитета у Крагујевцу, од 21. фебруара 2012. године, а на предлог Сената Универзитета у Крагујевцу, за ректора Универзитета у Крагујевцу изабран је на још један мандатни период:

Др Слободан Арсенијевић, ред. проф. Факултета медицинских наука у Крагујевцу.

Проф. др Слободан Арсенијевић поново је ступио на дужност ректора Универзитета у Крагујевцу 1. октобра 2012. године и именовао је чланове Ректорског колегијума:

Др Снежану Соковић, ред. проф. Правног факултета у Крагујевцу - за проректора за наставу и студентска питања;
Др Живадина Бугарчића, ред. проф. Природно-математичког факултета у Крагујевцу - за проректора за научноистраживачки рад;
Др Бранислава Јеремића, ред. проф. Факултета инжињерских наука у Крагујевцу - за проректора за финансије;