Предлози за доделу Светосавске награде у 2023. години

Наставно-научна односно наставно-научно-уметничка већа факултета у саставу Универзитета у Крагујевцу доставили су предлоге за доделу Светосавске награде у 2023. години, и то:

Светосавска награда за животно дело

      Предлог Наставно-научног већа Природно-математичког факултета у Крагујевцу

  • Др Владица Симић, редовни професор

      Предлог Наставно-научног-уметничког већа Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу

  • Др Милош Ковачевић, редовни професор

Светосавска награда за изузетна постигнућа

      Предлог Наставно-научног већа Економског факултета у Крагујевцу

  • Др Вељко Маринковић, редовни професор


Текст Позива за достављање предлога за доделу Светосавске награде у 2023. години