Објављен Општи позив за подношење Еразмус+ предлога пројеката за 2023. годину

Европска комисија је објавила нови Еразмус+ Општи позив за подношење предлога пројеката за 2023. годину у којем су детаљно описане све врсте пројеката и рокови за све појединачне компоненте програма.

Нови Еразмус+ Општи позив објављен је на званичној интернет страници Европске уније, и може се преузети на следећем линку.

Општи позив садржи информације о структури програма, општа правила учешћа, буџете и рокове за подношење пријава.

Детаљни услови учешћа у овом позиву, укључујући и приоритете и описе појединачних акција, могу се наћи у Еразмус+ програмском водичу за 2023. годину.