KONKURS ZA STIPENDIRANU MOBILNOST ZAPOSLENIH NA UNIVERZITETU U KRAGUJEVCU U OKVIRU KA 131 PROJEKTA MOBILNOSTI

Projekti za individualnu mobilnost u svrhu učenja finansirani iz sredstava EU
KA131 projekat mobilnosti u oblasti visokog obrazovanja u kojima učestvuju države članice EU-a i treće zemlje pridružene programu

U skladu sa potpisanim Ugovorom o dodeli namenskih bespovratnih sredstava između Univerziteta u Kragujevcu i Fondacije Tempus, Univerzitet u Kragujevcu raspisuje Konkurs za stipendiranu odlaznu mobilnost:

 • nastavnog kadra  članica Univerziteta u Kragujevcu (1 stipendija po fakultetu za teaching mobility)
                

                                                                LISTA POTREBNIH DOKUMENATA ZA PRIJAVU

 

 • nenastavnog kadra  Instituta za informacione tehnologije (1 stipendija za training mobility)

 

                                                                                                     LISTA POTREBNIH DOKUMENATA ZA PRIJAVU

      

 ROK ZA DOSTAVLjANjE PRIJAVA: 12. DECEMBAR   2022. U 15 ČASOVA

 

Važne napomene:

 1. Mobilnost zaposlenih realizovaće se u skladu sa dogovorom sa institucijom-domaćinom, a najkasnije do 30. juna 2023. godine.
   
 2. Lista univerziteta i pozicija za razmenu dostupna je OVDE.
   
 3. Kandidati imaju pravo prijave na najviše dva univerziteta. U prijavnom formularu je to definisano kao prvi i drugi izbor.  U tom slučaju kandidat je u obavezi da dostavi motivaciono pismo i ugovor o mobilnosti za obe institucije. Kandidat može dobiti stipendiju samo za jednu od dve dostavljene prijave.
   
 4. Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog jezika i/ili jezika na kome će biti realizovana mobilnost, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika. Minimalan nivo poznavanja jezika na kome će se realizovati mobilnost je B2. Molimo preuzmite formu.
   
 5. Ukoliko se na konkurs prijavljuje zaposleni sa invaliditetom, neophodno je da, pored obavezne prijavne dokumentacije, dostavi i dokaze koji potvrđuju invaliditet kandidata. Dodatne informacije možete pronaći OVDE.
   
 6. Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za realizaciju programa mobilnosti zaposlenih na Univerzitetu u Kragujevcu vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za evaluaciju i selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog kadra Univerziteta u Kragujevcu za mobilnost u okviru Erazmus+ programa i pravi konačnu rang listu prijavljenih kandidata koja se objavljuje na sajtu Univerziteta u Kragujevcu. Prilikom evaluacije prijava prednost će biti data kandidatima sa invaliditetom.
   
 7. Rang liste se u vidu nominacije dostavljaju partnerskim institucijama koje donose konačnu odluku o selekciji kandidata. Svi selektovani kandidati će putem e-pošte dobiti smernice i informacije o daljim koracima koji se tiču realizacije razmene.
   
 8. Prijave koje nisu dostavljene do navedenog roka i/ili su nepotpune neće biti uzete u razmatranje.


Informacije o  stipendijama i dodatne napomene

Zemlja u kojoj se realizuje mobilnost Iznos po danu (EUR)

GRUPA 1
Zemlje sa višim troškovima života

Danska, Finska, Island, Irska, Luksemburg, Švedska, Lihtenštajn, Norveška

180 EUR

GRUPA 2
Zemlje sa srednjim troškovima života

Austrija, Belgija, Nemačka, Francuska, Italija, Grčka, Španija, Kipar, Holandija, Malta, Portugal

160 EUR

GRUPA 3
Zemlje sa nižim troškovima života

Bugarska, Hrvatska, Češka, Estonija, Letonija, Litvanija, Mađarska, Poljska, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Severna Makedonija, Turska

140 EUR

 

 • Zdravstveno osiguranje: Trošak obaveznog zdravstvenog osiguranja u toku trajanja mobilnosti nije pokriven stipendijom u okviru programa Erazmus+ KA131. Svi selektovani kandidati su u obavezi da samostalno obezbede odgovarajuće zdravstveno osiguranje.
   
 • Putni troškovi su pokriveni Erazmus+ KA131 programom. Selektovani kandidati imaju pravo na putne troškove u zavisnosti od udaljenosti destinacije mobilnosti, odnosno maksimalnog Erazmus+ iznosa za to namenjenog (Distance Calculator).
   
 • Ukoliko je selektovani kandidat osoba sa invaliditetom, kandidat može ostvariti pravo na refundaciju prihvatljivih stvarnih troškova nastalih tokom perioda mobilnosti, i to podnošenjem dodatne dokumentacije.
   
 • Kandidati koji se opredele za „zeleno putovanje“, odnosno način putovanja  koji dominantno  koristi prevozna sredstva sa malim zagađenjem (npr. voz, autobus, ili putovanje jednim automobilom više učesnika u mobilnosti) imaju pravo na dodatna sredstva za putne troškove  u zavisnosti od udaljenosti mesta odredišta.
   

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus.outgoing@kg.ac.rs
 

Prijavnu dokumentaciju možete doneti i lično u Rektorat

(2. sprat) radnim danima od 09:00 do 15:00 časova.
 

Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati putem mejla: erasmus.outgoing@kg.ac.rs
 

Molimo sve kandidate da ispoštuju tehničke elemente za dostavljanje prijave.