Lekovi iz otpada pomoću mikroorganizama

Centar za naučnoistraživački rad SANU i Univerziteta u Kragujevcu organizovao je predavanje „Od otpada do lekova uz pomoć mikroorganizama“ dr Jasmine Nikodinović-Runić, naučnog savetnika Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerziteta u Beogradu.

Javno predavanje dr Jasmine Nikodinović-Runić na globalno aktuelnu temu: „Od otpada do lekova uz pomoć mikroorganizama“, održano 14. novembra u Svečanoj sali Univerziteta u Kragujevcu, privuklo je veliko interesovanje naučnika i istraživača sa Prirodno-matematičkog fakulteta (Instituta za hemiju i Instituta za biologiju i ekologiju)  i Instituta za informacione tehnologije Univerziteta u Kragujevcu.

Akademik Miloš Đuran je, u ime organizatora, predstavio naučne rezultate dr Jasmine Nikodinović-Runić, zahvaljujući kojima je stekla zavidnu naučnu reputaciju u nacionalnoj i svetskoj akademskog zajednici.

U okviru ovog predavanja bilo je reči o tome kako pomoću mikroorganizama možemo da   "očistimo" prirodu od različitog otpada, kroz inovativne biotehnološke procese i da od tog otpada dobijemo kako antibiotike i druge lekove, tako i nove materijale poput prirodne bioplastike. U okviru predavanja predstavljen je sadržaj projekta BioECOLogics,  koji se finansira iz sredstava Fonda za nauku Republike Srbije. U realizaciji ovog projekta,  pored saradnika iz Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo iz Beograda koji je nosilac projekta,  učestvuju i saradnici iz Internacionalnog centra za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju iz Trsta, Instituta za hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Kragujevcu i Instituta za informacione tehnologije iz Kragujevca.


Foto galerija: