Obeležen Svetski dan nauke na Univerzitetu u Kragujevcu

Univerzitet u Kragujevcu i Centar za naučnoistraživački rad SANU i Univerziteta u Kragujevcu, obeležio 10. novembar – Svetski dan nauke programom koji je održan u Svečanoj sali Univerziteta u Kragujevcu.

Na Univerzitetu u Kragujevcu Svetski dan nauke – 10. novembar  obeležen je programom u kome su učestvovali najeminentniji naučnici Univerziteta u Kragujevcu, kao i mladi istraživači, rukovodioci najboljih projekata na konkursu za mlade naučnike i umetnike za školsku 2021/22. godinu.

Na početku programa prisutne je pozdravio rektor Univerziteta u Kragujevcu prof. dr Nenad Filipović, koji je u svom obraćanju istakao da su naučne, istraživačke i razvojne aktivnosti okosnica napretka jednog univerziteta, kao i da  angažovanje, odnosno usmeravanje mladih naučnika predstavlja osnovni preduslov ubrzanog ekonomskog rasta i razvoja društva u celini.

U daljem toku programa izuzetno nadahnuto predavanje „Božja” čestica - Higsov (Higgsov) bozon i druge priče, održao je akademik Ivan Gutman, a zatim su o svojim rezultatima na projektu govorili prof. dr Zoran Marković, direktor Instituta za informacione tehnologije Kragujevac, jedan od dobitnika godišnje nagrade za izuzetne rezultate u naučnoistraživačkom radu postignute na Univerzitetu u Kragujevcu za 2022. godinu i Tijana Šušteršič, doktorand Fakulteta inženjerskih nauka, jedna od laureata međunarodnog programa „Žene u nauci”.

U drugom delu programa usledilo je predstavljanje rezultata najboljih projekata odabranih na konkursu za mlade naučnike i umetnike Univerziteta u Kragujevcu za školsku 2021/22. godinu.

Naučne rezultate predstavili su:

  • Jovana Radovanović, vanredni profesor Filološko-umetničkog fakulteta –  polje umetnosti;
  • Dr Mirjana Radovanović, docent Agronomskog fakulteta – polje tehničko-tehnoloških nauka;
  • Sanja Vujović, doktor stomatologije Fakulteta medicinskih nauka, član projektnog tima – polje medicinskih nauka;
  • Vladimir Petrović, vanredni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta – polje prirodno-matematičkih nauka;
  • Danijela Pantović, docent Fakulteta za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji, član projektnog tima – polje društveno-humanističkih nauka.

Foto galerija: