Preliminarna rang lista za upis na studijski program master akademskih studija Razvoj kompjuterskih igara

Školska 2022/2023. godina - treći konkursni rok

Univerzitet u Kragujevcu objavljuje preliminarnu rang listu za upis na studijski program master akademskih studija Razvoj kompjuterskih igara, u školskoj 2022/2023. godini, u trećem konkursnom roku. Krajnji rok za prigovore na rang listu je 5. novembar 2022. godine, do 12:00 časova. Prigovori se šalju na mejl Centra za razvoj karijere i savetovanje studenta: razvojkarijere@kg.ac.rs

Konačna rang lista će biti objavljena 5. novembra 2022. godine, u 13:00 časova.

Upis kandidata će se obaviti od 7. do 8. novembra, od 8 do 16:00 časova.

Potrebna dokumenta za upis:

  • Dva popunjena ŠV obrasca;
  • Indeks;
  • Tri fotografije formata 3,5x4,5 cm (ukoliko nisu predate prilikom prijave na konkurs).