Akademik Slobodan Vukosavić održao gostujuće predavanje

Univerzitet u Kragujevcu u saradnji sa Centrom za naučnoistraživački rad SANU i Univerziteta u Kragujevcu organizovao je predavanje akademika Slobodana N. Vukosavića na temu: „Integracija elektronski upravljanih izvora u elektroenergetski sistem“.

Pred velikim brojem zainteresovanih posetilaca, profesora i studenata, nastavnika i saradnika Fakulteta inženjerskih nauka, Instituta za informacione tehnologije i Istraživačko razvojnog centra za bioinženjering, akademik Slobodan N. Vukosavić održao je, 1. novembra, predavanje u Svečanoj sali Univerziteta.

Predavača i publiku pozdravio je akademik Miloš Đuran, upravnik Centra, izražavajući veliko zadovoljstvo  što je kragujevačka akademska javnost u prilici da čuje predavanje na globalno aktuelnu temu, s posebnim akcentom na energetsko stanje u našoj zemlji, i ujedno zahvalnost eminentnom predavaču.

Prof. dr Nenad Filipović, rektor, ukratko je predstavio bogatu radnu karijeru i naučne rezultate Slobodana N. Vukosavića, redovnog profesora Katedre za energetske pretvarače i pogone Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu,  sekretara Odeljenja tehničkih nauka SANU i predsednika Akademijinog odbora za energetiku.

Akademik Slobodan Vukosavić izneo je pregled stanja u srpskoj energetici, analizu razvoja elektroenergetike i ukazao na sagledavanje puteva energetske tranzicije u narednom periodu, uz oslonac na podatke iz referentnih izvora, zvaničnih dokumenata, naučnih i stručnih radova, studija i projekcija. Predstavio je probleme upravljanja  električnim mrežama sa značajnim udelom obnovljivih izvora i ukazao na tehničke preduslove za njihovu integraciju u elektroenergetski sistem. Na osnovu procene tehničkih, finansijskih i ekoloških svojstava postojećih i perspektivnih izvora i tehnologija, izneta je analiza tehnički ostvarivih scenarija održive energetske tranzicije i data je procena odgovarajućih troškova energetske tranzicije.


Foto galerija: