Правне и инфраструктурне основе за развој економије засноване на знању

Научни скуп под именом "Правне и инфраструктурне основе за развој економије засноване на знању" отворио је проф. др Слободан Арсенијевић, ректор Универзитета у Крагујевцу.

Знање се данас сматра најважнијим привредним и развојним ресурсом, оно је у основи иновације као основне покретачке снаге савремене економије. Имајући то у виду, а у оквиру обележавања 40 година постојања и рада, Правни факултет Универзитета у Крагујевцу, као установа чија је делатност непосредно везана за ширење знања, организовао је дводневно Саветовање посвећено утврђивању, расветљавању и разматрању свих неопходних услова за трансформацију нашег друштва у друштво знања.
Овај дводневни Скуп, који се 13. и 14. септембра 2012. године одржава у Свечаној сали Ректората, је мултидисциплинаран (медицина, фармација, нанотехнологија, образовање, финансије, право, етика и др.) и на њему ће бити представљено преко 40 рефераната. Поред наставника и сарадника Правног факултета у Крагујевцу, учествују и наставници и сарадници више домаћих и страних високообразовних установа.