Радионица за припрему ТЕМПУС IV и ЕРАСМУС МУНДУС пројеката

Радионица за припрему ТЕМПУС IV и ЕРАСМУС МУНДУС пројеката

У жељи да се факултетима у саставу Универзитета у Крагујевцу пружи могућност да се боље припреме за нови конкурс за пројекте у оквиру ТЕМПУС IV програма, у Ректорату Универзитета у Крагујевцу је 25. јануара 2010. организована »Rадионица за припрему пројеката» у сарадњи са Националном ТЕMПУС канцеларијoм.
Радионицу је отворила проф. др Зора Арсовски, проректор за наставу и студентска питања Универзитета у Крагујевцу и указала на потребу већег учешћа факултета Универзитета у Крагујевцу на пријављивању предлога за нове ТЕМПУС пројекте. У оквиру радионицe се разговарало о темама: како се уклопити у ТЕМПУС приоритете, новине и сличности са старим електронским формуларом за пријављивање, конкретним искуствима у писању пројеката, најчешћим грешкама и слабостима у досадашњим апликацијама, а анализирана је и конкретна студија случаја.
На радионици је закључено да, у циљу повећања ефикасности и квалитета предлога пројеката Универзитета у Крагујевцу, сви факултети који имају намеру да пријаве пројекте, или да као партнери учествују на њима, до 31. јануара 2010. доставе проф. др Зори Арсовски, проректору за наставу Универзитета у Крагујевцу (prorektor.nastava@kg.ac.rs), следећи материјал:

- тему и кратак садржај пројектног предлога
- опште и специфичне циљеве
- радне пакете (са активностима и крајњим резултатима)
- оквирни буџет пројекта (или буџет Универзитета у Крагујевцу, као партнера)
- партнере на пројекту.


Фото галерија: