Potencijali primene veštačke inteligencije u vodoprivredi – gostujuće predavanje u Naučno-tehnološkom parku u Novom Sadu

Istraživačko-razvojni institut za veštačku inteligenciju Srbije poziva sve zainteresovane da prisustvuju gostujućem predavanju „Potencijali primene veštačke inteligencije u vodoprivrediˮ, koje će u organizaciji Instituta održati akademik Slobodan P. Simonović sa Univerziteta Zapadni Ontario.

Predavanje će biti održano u utorak, 18. oktobra 2022. godine sa početkom u 12.00 časova u amfiteatru Naučno-tehnološkog parka u Novom Sadu

Klimatske promene, koje su rezultat rasta stanovništva i migracija, globalnog zagrevanja i modifikacije korišćenja zemljišta, naročito brze urbanizacije, direktno utiču na rast problema upravljanja vodnim resursima. Iako se uticaj klime ne može sa sigurnošću predvideti, danas, više nego ikad, potrebne su odgovarajuće metode i tehnike koje će pomoći da se suočimo sa izazovima koje donose ekstremne vremenske prilike, kao što su suše ili obilne padavine i poplave.

Sistemi zasnovani na veštačkoj inteligenciji, zajedno sa velikom količinom hidroloških podataka koji su dostupni, pružaju uslove za kreiranje modela čiji je cilj upravljanje branama i vodosnabdevanjem, predviđanje poplava i suša, praćenje kvaliteta vode, optimizacija šema navodnjavanja, predviđanje potencijalnog hidrološkog odgovora na buduće promene klime, kao i smanjenje štetnih efekata koje klimatske promene mogu imati na vodne resurse.

Akademik Slobodan P. Simonović uživa internacionalno priznanje za originalni doprinos interdisciplinarnim istraživanjima na primeni sistemske analize u vodoprivredi. Poseban doprinos dao je u razvoju determističkih i stohastičkih metoda za podršku u odlučivanju i rešavanju kompleksnih vodoprivrednih problema koji zahtevaju interakciju između društvenih, tehnoloških i prirodnih  nauka. Rezultati njegovih istraživanja nalaze primenu u vodoprivredi, hidrologiji, hidroenergetici i adaptaciji na klimatske promene. Prof. dr Slobodan P. Simonović izabran je za redovnog člana Kanadske inženjerske akademije 2013. godine, redovni član Kanadske kraljevske akademije postaje 2020. godine, a 2021. godine izabran je za inostranog člana Srpske akademije nauka i umetnosti.

Svi zainteresovani za učešće na predavanju svoje prisustvo mogu potvrditi putem Google formulara najkasnije do 17. oktobra 2022. godine do 18.00 časova.

Više informacija o ovom programu možete naći ovde.

Za sve dodatne informacije, možete se obratiti putem imejl adrese pr@ivi.ac.rs.