Uručene potvrde o završenoj Studentskoj letnjoj stručnoj praksi

U Rektoratu Univerziteta u Kragujevcu, u sredu 5. oktobra 2022. godine, uručene su potvrde studentima koji su sa uspehom obavili Studentsku letnju stručnu praksu u saradnji sa Gradom Kragujevcem i u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Kragujevac.

Studentima završnih godina osnovnih i master akademskih studija Univerziteta u Kragujevcu koji su tokom jula i avgusta 2022. godine pohađali Studentsku letnju stručnu praksu u saradnji Univerziteta u Kragujevcu i Grada Kragujevca i u saradnji Univerziteta u Kragujevcu i Instituta za javno zdravlje Kragujevac, danas su uručene potvrde o obavljenoj stručnoj praksi.

Studentima koji su pohađali praksu u institucijama čiji je osnivač Grad Kragujevac potvrde su uručili prorektor za nastavu i studentska pitanja Univerziteta u Kragujevcu prof. dr Vladimir Ranković i pomoćnik gradonačelnika za omladinu i saradnju sa Univerzitetom Stefan Jovanović.

Potvrde o uspešno obavljenoj praksi na Institutu za javno zdravlje Kragujevac zajedno sa prorektorom Rankovićem uručio je prof. dr Dejan Baskić, pomoćnik direktora za naučnoistraživačku delatnost.

Ove godine Studentsku letnju stručnu praksu u trajanju od mesec dana u ustanovama čiji je osnivač Grad Kragujevac sa uspehom je obavilo 10 studenata završnih godina osnovnih i master akademskih studija Pravnog, Ekonomskog i Filološko-umetničkog fakultet – 4 studenta u julu i 6 u avgustu. Praksa se ove godine odvijala u 3 gradske uprave – Gradskoj upravi za društvene delatnosti, Gradskoj upravi za finansije i javne nabavke i Gradskoj upravi za ljudske resurse i zajedničke poslove, kao i u Centru za obrazovanje Kragujevac, Istorijskom arhivu Šumadije i PD Šumadija sajam.

Studentsku letnju stručnu praksu na  Institutu za javno zdravlje Kragujevac sa uspehom je obavilo 10 studenata – 4 u julu i 6 u avgustu, u okviru 2 centra – Centra za mikrobiologiju i Centra za higijenu i humanu ekologiju. Praksu su pohađali studenti Fakulteta medicinskih nauka i Prirodno-matematičkog fakulteta (studijski programi Hemija, Biologija i Ekologija).

Program Studentske letnje stručne prakse u saradnji sa Gradom Kragujevcem sprovodi se od akademske 2012/13. godine. Od početka realizovanja programa, a zaključno sa akademskom 2021/22. godinom, Studentsku letnju stručnu praksu u saradnji Univerziteta u Kragujevcu i Grada Kragujevca sa uspehom je obavilo 315 studenata.

Program Studentske letnje stručne prakse u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Kragujevac sprovodi se od akademske 2013/14. godine. Od početka realizovanja programa, a zaključno sa ovom akademskom godinom, praksu na Institutu za javno zdravlje Kragujevac sa uspehom je obavilo 46 studenata Univerziteta u Kragujevcu.


Foto galerija: