KONKURS ZA STIPENDIRANU MOBILNOST U SVRHU UČENjA ZA STUDENTE UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU U OKVIRU KA 107 PROJEKTA MOBILNOSTI

Erazmus+ projekti mobilnosti u oblasti visokog obrazovanja
Razmena studenata sa institucijama iz Partnerskih zemalja: KA107

U skladu sa potpisanim Ugovorom o dodeli namenskih bespovratnih sredstava između Univerziteta u Kragujevcu i Fondacije Tempus, Univerzitet u Kragujevcu raspisuje Konkurs za Erazmus+ stipendiranu mobilnost studenata u svrhu učenja u partnerskim zemljama.

Na konkurs se mogu prijaviti studenti akademskih studija Univerziteta u Kragujevcu i to za studentsku razmenu u svrhu učenja u minimalnom trajanju od 3, odnosno maksimalnom trajanju od 5 meseci.

 

LISTA POTREBNIH DOKUMENATA ZA PRIJAVU - STUDENTI

ROK ZA DOSTAVLjANjE PRIJAVA: 1. novembar 2022. godine

 

Važne napomene:

 1. Studentska razmena u svrhu učenja realizovaće se u letnjem semestru akademske 2022/23. godine.
 2. Listu univerziteta za koje možete da se prijavite za razmenu i u okviru kojih studijskih oblasti pogledajte OVDE.
 3. Studenti imaju pravo prijave na samo na jedan Univerzitet.
 4. Ukoliko se na konkurs prijavljuje student sa invaliditetom, neophodno je da, pored obavezne prijavne dokumentacije, dostavi i dokaze koji potvrđuju invaliditet kandidata.
 5. Prilikom pripreme ugovora o učenju student daje predlog predmeta koje bi slušao i polagao tokom mobilnosti (u zbiru između 20 i 30 ESPB). Prilikom popunjavanja predloga Ugovora student je u obavezi da konsultuje Erazmus+ koordinatora na svom fakultetu. Kontakt podaci svih Erazmus+ koordinatora na Univerziteta u Kragujevcu dostupni su na sajtu Univerziteta.
 6. Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog jezika i/ili jezika na kome će biti realizovana mobilnost, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika. Molimo preuzmite formu. Minimalan nivo poznavanja stranog jezika, na kom će se realizovati mobilnost, je B1. Ukoliko se prijavljujete za mobilnost u Crnoj Gori, nije vam potrebna potvrda o poznavanju jezika.
 7. Po završetku Konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za realizaciju programa mobilnosti studenata Univerziteta u Kragujevcu vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za evaluaciju i selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog kadra Univerziteta u Kragujevcu za mobilnost u okviru Erazmus+ programa i pravi konačnu rang listu prijavljenih kandidata. Prilikom evaluacije prijava prednost će biti data kandidatima sa invaliditetom.
 8. Rang liste se u vidu nominacije dostavljaju partnerskim institucijama koje donose konačnu odluku o selekciji kandidata. Svi selektovani kandidati će putem e-pošte dobiti smernice i informacije o daljim koracima koji se tiču realizacije razmene.
 9. Prijave koje nisu dostavljene do navedenog roka i/ili su nepotpune neće biti uzete u razmatranje.

 

Informacije o stipendiji i studijskom boravku i dodatne napomene

Mesečni iznos stipendije Putni troškovi

700 EUR

Iznos finansijske podrške za putne troškove zavisi od udaljenosti između Univerziteta u Kragujevcu i željene institucije.

 

 • Zdravstveno osiguranje: Trošak obaveznog zdravstvenog osiguranja u toku trajanja mobilnosti nije pokriven stipendijom u okviru programa Erazmus+ KA107. Selektovani kandidati su u obavezi da samostalno obezbede odgovarajuće zdravstveno osiguranje.
 • Putni troškovi: Selektovani studenti imaju pravo na finansijsku podršku za troškove putovanja koji se obračunavaju putem daljinara i podrazumeva troškove povratnog puta.
 • Ukoliko je selektovani kandidat student sa invaliditetom, student može ostvariti pravo na refundaciju prihvatljivih stvarnih troškova nastalih tokom perioda mobilnosti, i to podnošenjem dodatne dokumentacije. Više informacija pogledajte OVDE.

 

Konkurs za prijavu studenata za mobilnost u svrhu učenja

4. oktobar – 1. novembar 2022.

 

Prijavnu dokumentaciju možete poslati elektronskim putem na erasmusKA107@kg.ac.rs sa naznakom: Prijava na konkurs SMS Ka107

Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati putem mejla: erasmusKA107@kg.ac.rs

 

Molimo sve kandidate da ispoštuju tehničke elemente za dostavljanje prijave.