Predstavnici kompanije „Msg global solutions South East Europeˮ posetili Univerzitet u Kragujevcu

U okviru podrške lokalnim samoupravama u procesu privlačenja i rada sa investitorima, Razvojna agencija Srbije je, u saradnji sa Regionalnom agencijom za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja, organizovala sastanak predstavnika kompanije Msg global solutions South East Europe sa predstavnicima Grada Kragujevca i Univerziteta u Kragujevcu.

Imajući u vidu zainteresovanost investitora za upoznavanje sa aktivnostima, potencijalima i planovima Univerziteta u Kragujevcu, članovi Rektorskog kolegijuma Univerziteta u Kragujevcu primili su 12. septembra 2022. godine u prostorijama Rektorata delegaciju koju su činili: predstavnici kompanije – Miloš Rajičić, izvršni potpredsednik u okviru Msg global solutions za Jugoistočnu Evropu i Milorad Klačar, izvršni direktor u okviru Msg global digital Serbia, kao i Nemanja Jevtović, savetnik sa strateška ulaganja Razvojne agencije Srbije i Nenad Popović, direktor Regionalne agencije za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja.

Na sastanku je razmatrana mogućnost saradnje Univerziteta i kompanije Msg global solutions, koja bi imala za cilj unapređenje kvaliteta nastave i obrazovnih programa u oblasti primene najnovijih SAP rešenja.


Foto galerija: