Objavljen poziv u okviru programa Horizont Evropa - Fostering balanced brain circulation – ERA Talents

ID pozivaHORIZON-WIDERA-2022-TALENTS-03-01

Rok za prijavu: 15. novembar 2022. godine

Tema: Međusektorska cirkulacija talenata i akademsko-poslovna saradnja za transfer znanja zahtevaju sistematizaciju i strukturiranje napora. Evropska komisija ima za cilj da podrži i podstakne takve transformacije, ka uravnoteženijoj cirkulaciji talenata, kako na transnacionalnom, tako i među sektorima. Poziv ERA Talents ima za cilj da podrži obuku i mobilnost istraživača, inovatora i drugih talenata iz oblasti istraživanja i inovacija u različitim sektorima, a sa posebnim fokusom na zemlje koje su u tehnološkom širenju (Widening Countries). Grant pokriva troškove organizacija koje učestvuju u programu ERA Talents i pojedinačnih talenata koji gostuju/su na gostovanju (npr. administrativne troškove, troškove obuke, putne troškove i dnevnice, plate za gostujuće osoblje, kao i troškove povezane sa tehnološkim širenjem,  komunikacijom i transferom znanja).

Minimum konzorcijuma:

  • Najmanje tri institucije iz država članica EU ili HE pridruženih zemalja. Najmanje dve institucije moraju biti iz dve različite tzv. zemlje u tehnološkom razvoju (Widening Countries). Koordinator mora da je iz tzv. zemlje u tehnološkom razvoju.

Dodatni uslovi za organizacije:

  • Organizacije učesnice moraju uključivati partnere iz akademskog i neakademskog sektora, a mogu uključivati i krovne organizacije ili nacionalna/regionalna udruženja.

Budžet za ceo poziv: 24 miliona EUR

Budžet po projektu: od 1 do 3 miliona EUR

Očekivan broj odobrenih projekata: 12

Korisni linkovi: