Објављен позив у оквиру програма Хоризонт Европа - Fostering balanced brain circulation – ERA Talents

ИД позиваHORIZON-WIDERA-2022-TALENTS-03-01

Рок за пријаву: 15. новембар 2022. године

Тема: Међусекторска циркулација талената и академско-пословна сарадња за трансфер знања захтевају систематизацију и структурирање напора. Европска комисија има за циљ да подржи и подстакне такве трансформације, ка уравнотеженијој циркулацији талената, како на транснационалном, тако и међу секторима. Позив ERA Talents има за циљ да подржи обуку и мобилност истраживача, иноватора и других талената из области истраживања и иновација у различитим секторима, а са посебним фокусом на земље које су у технолошком ширењу (Widening Countries). Грант покрива трошкове организација које учествују у програму ERA Talents и појединачних талената који гостују/су на гостовању (нпр. административне трошкове, трошкове обуке, путне трошкове и дневнице, плате за гостујуће особље, као и трошкове повезане са технолошким ширењем,  комуникацијом и трансфером знања).

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља. Најмање две институције морају бити из две различите тзв. земље у технолошком развоју (Widening Countries). Координатор мора да је из тзв. земље у технолошком развоју.

Додатни услови за организације:

  • Организације учеснице морају укључивати партнере из академског и неакадемског сектора, а могу укључивати и кровне организације или национална/регионална удружења.

Буџет за цео позив: 24 милиона ЕУР

Буџет по пројекту: од 1 до 3 милиона ЕУР

Очекиван број одобрених пројеката: 12

Корисни линкови: