Prof. dr Goran Kaluđerović svečano promovisan u počasnog doktora nauka Univerziteta u Kragujevcu

Rektor Univerziteta u Kragujevcu prof. dr Nenad Filipović, 2. septembra 2022. godine, promovisao prof. dr Gorana Kaluđerovića u počasnog doktora Univerziteta u Kragujevcu.

Senat Univerziteta u Kragujevcu je na sednici održanoj 25. februara 2021. godine, a na predlog Instituta za informacione tehnologije Kragujevac, doneo Odluku da doktoru Goranu Kaluđeroviću, redovnom profesoru za Neorgansku hemiju i hemiju životne sredine  Departmana za inženjerske i prirodne nauke Univerziteta primenjenih nauka u Merzeburgu (Nemačka), vodećem svetskom stručnjaku i izuzetno cenjenom naučniku u polju neorganske hemije, zbog angažovanja, podrške i saradnje sa kolegama sa nekoliko fakulteta, Institutom za informacione tehnologije i Univerzitetom u Kragujevcu, dodeli počasni doktorat i titulu počasnog doktora Univerziteta u Kragujevcu.

Tokom pristupne besede prof. dr Goran Kaluđerović održao je predavanje na temu

„Odgovor tumorskih ćelija na prirodne proizvode i komplekse imobilisane u silikatnim nanočesticamaˮ

Svečanoj promociji i dodeli počasnog doktorata i tituli počasnog doktora nauka Univerziteta u Kragujevcu prisustvovali su članovi rektorskog kolegijuma, dekani i profesori fakulteta u sastavu Univerziteta u Kragujevcu, kao i predstavnici medija. Ovo je 27. promocija počasnog doktora nauka, koju je organizovao Univerzitet u Kragujevcu, a u riznici laureta ovog prestižnog zvanja su, kako domaći, tako i strani profesori, koji su doprineli unapređenju razvoja i popularizaciji Univerziteta u Kragujevcu.


Foto galerija: